Lighthouse Capital sở hữu đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Căn cứ vào khẩu vị rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra những tư vấn để hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận.

Lighthouse Capital sẽ tư vấn cho khách hàng về: các quy định, chính sách và vận hành của thị trường chứng khoán; chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch, bao gồm:

      – Lập và phân bổ vốn đầu tư; loại tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản;

      – Tư vấn quản lý danh mục đầu tư

      – Tư vấn chính sách quản trị rủi ro trong quá trình đầu tư

      – Thời điểm thực hiện, số lượng, mức giá phù hợp với mục tiêu, chính sách đầu tư, mức chấp nhận rủi ro của khách hàng;

      – Lập các báo cáo đầu tư chuyên sâu theo yêu cầu của khách hàng.